MobilMania.cz

Přihlásit se


MobilMania.cz - Podmínky pro užívání

Svým přístupem na „SuperFórum.cz“ (dále „my“, „naše“, „nám“, „SuperFórum.cz“, „https://forum.mobilmania.zive.cz“), souhlasíte s následujícími podmínkami. Pokud nesouhlasíte, neprodleně opusťte „SuperFórum.cz“, nevstupujte na něj a nepoužívejte ho. Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoliv změnit a učiníme vše potřebné pro to, abychom vás o této změně informovali. Přesto je rozumné tyto Podmínky průběžně sledovat, vzhledem k tomu, že používáním „SuperFórum.cz“ s nimi souhlasíte.

Naše fóra beží na systému phpBB (dále „oni“, „jim“, „jejich“, „phpBB software“, „www.phpbb.com“, „phpBB Group“, „phpBB Teams“), což je řešení internetového fóra, vydaného pod licencí „General Public License“ (dále „GPL“) a je možno jej stáhnout z www.phpbb.com. phpBB software jen zprostředkovává internetové diskuze a GPL jim přísně zakazuje, co my povolujeme a/nebo zakazujeme jako přípustný obsah a chování. Pro další informace o phpBB navštivte: http://www.phpbb.com/.

Zavazujete se nepřispívat na fórum pohoršujícím, hanlivým, nevhodným, obscením, vulgárním, vyhrožujícím, sexuálně orientovaným nebo jakýmkoliv jiným materiálem, který by mohl porušovat platné zákony ve vaší zemi, v zemi, kde sídlí „SuperFórum.cz“, nebo platné mezinárodní právo. Tato činnost může vést k okamžitému a trvalému vykázání z fóra a/nebo upozornění vašeho poskytovatele internetových služeb(ISP) na vaši činnost, pokud bude uznáno za nutné. IP adresy všech příspěvků jsou ukládány pro případné uplatnění těchto opatření. Souhlasíte s tím, že „SuperFórum.cz“ má právo odstranit, upravit, přesunout nebo uzamknout jakékoliv témata, pokud to bude považovat za nutné. Jako uživatel souhlasíte se všemi údaji uloženými v databázi. Přestože „SuperFórum.cz“ ani phpBB neposkytne tyto informace třetí straně nebo cizím osobám, nepřebírá „SuperFórum.cz“ ani phpBB zodpovědnost za jakýkoliv pokus o vniknutí do systému, který by mohl vést ke kompromitaci těchto dat.


Zpět na přihlašovací formulář

Hledat

Zobrazit v normálním vzhledu
Podmínky pro užívání služby informační společnosti | Informace o zpracování osobních údajů | Cookies