MobilMania.cz

Přihlásit se
Mobil A900 Senior „Aligator“

Offline - Junior Profil 
24. 4. 2021 17:12 Odeslat příspěvek
Tlačítkový mobil pro seniory s funkcí „SOS“
(pouzdro 3XL)

Popis:
Mobilní telefony a smart příslušenství|ALIGATOR

Návod:
ManualA900WCZSKDE-1578352955.pdf (aligator.cz)

Vložení SIM:
https://consent.youtube.com/ml?continue ... .be&gl=CZ&

Zkušenosti:
Pro kartu SIM lze zadat PIN, pro telefon heslo (z výroby 1122).
Při prvém zapnutí se vypsal datum 1. 1. 2020, verzi SW se nepodařilo naleznout.
Dodavatel A900 uvádí PC nástroj k aktualizaci SW, není jasné kdy a proč.
Základní „Nabídka“ je řazená obvykle, systém SOS je součástí „Nastavení“.

Piktogramy: SIM 1, SIM2 , Zvonění ± (#), μSD, zámek klávesnice.

Návod obsahuje popis pro využití funkce „SOS Locator“ která určuje polohu telefonu měřením podle mobilní sítě (GSM) s chybou stovek metrů, neobsahuje popis způsobu nastavení GPRS (?).
Nastavení GPRS je podivné, do podřazené nabídky je možný vstup tlačítkem „Uložit“.

Obsah přenosu zpráv „SOS Locator“ a jejich zpracování odpovídá popisu.
Vyhodnocení polohy odesilatele zprávy „SOS Locator“ je možné na „SmartPhone“ nebo na PC.
Zpráva „SOS Locator“ >http://alig.cz/m?m=SS, RRRR MM DD, HH MM VV, IMEI SIM1, data<
je odeslána na číslo nastavené v seznamu SOS. Kliknutím na ni se otevře zobrazení pozice volajícího.
Identifikace volajícího je možná v telefonu jako u běžné SMS, podrobnosti ve zpětném volání.
Nastavení 5 telefonů k příjmu SOS umožňuje varianty pomoci.
Tlačítko SOS je funkční jen při odemknuté klávesnici.
Zapnutí režimu se indikuje blikajícím nápisem SOS.
Siréna SOS se poměrně záhy vypne sama.
Vypnutí režimu SOS tlačítkem.
V rodině méně vhodné.
Spíš pro IZS.

Přijímač GPS, nemá v návodu způsob uvedení do provozu po prvém zapnutí.
Není zřejmé jak jej zařadit do způsobu měření polohy volajícího.
Nastavení A GPS v nabídce GPRS se neprojevilo.

Při uložení A900 na zádech a chůzi v terénu (s holemi) je krokoměr poměrně přesný,
při zavěšení na krku násobí. Držení A900 v ruce seniora je problematické, není úchyt na poutko, nebylo nalezeno pouzdro k zavěšení na krk a nějaké protiskluzové opatření.
Poloha tlačítek hlasitosti (±) na boku je problematická (-)!
Displej a text je dostatečně velký, příchozí hovory je možno identifikovat dodatečným klikem.

Jiný zdroj informací:
Aligator SOS Locator vám ukáže babičku na mapě i bez internetového tarifu – MobilMania.cz (zive.cz)
Autor pan Filip Kůžel tvrdí, že dosáhnul zapojení GPS přijímače u typu A890, který je v SW podobný k A900.
Je možné aby se zde vyjádřil?

Pouzdro na mobil sportovní FIXED Float, IPX8 (FIXFLT-BK) černé|KASA.cz
Poslední příspěvek


Offline - Junior Profil 
27. 4. 2021 17:15 Odeslat příspěvek
Servis sděluje:
Výchozí nastavení pro SOS je režim Normální.
Zachycení GPS na volném prostoru je 10 minut.
A GPS poskytují v ČR všichni operátoři.
Jestliže tomu tak není - reklamace.
Trvání 1 měsíc.
P.S.
Poloha podle GSM v lese na rovině pod Lysou nad Labem s odchylkou 1 až 2 km.
Siréna už se sama nevypnula.
Nutné vypnutí telefonu.


Offline - Junior Profil 
7. 5. 2021 17:36 Odeslat příspěvek
Servis na reklamaci sděluje:
Telefon A900 je funkční.
GPS přezkoušen.
Podepsán někdo.

Stav při převzetí na prodejně:
Telefon A900 je funkční, GPS polohu ve funkci "Locator" neukazuje.
Chyba určení polohy odpovídá GSM.

P.S.
Reklamace 27.4. odpoledne předání majiteli 7.5. odpoledne.
Místo servisu ani spojení na něj není veřejně známé.


Offline - Junior Profil 
18. 5. 2021 15:21 Odeslat příspěvek
Doplnění k formátu zpráv Aligator SOS Locator

Obsah formátu:
Druh Správy, Datum, Čas, IMEI,Stav Baterie, GSM, WGS, Rozptyl

Formát GSM (Zpráva SOS a Zpětné volání)
http://alig.cz/m?m=DS,RRRRMMDD,HHMMVV,IMEI,SB%,GSM

Formát GPS (Příloha zprávy SOS)
http://alig.cz/m?m=DS,RRRRMMDD,HHMMVV,IMEI,SB%,GSM,N,E,±

Příklad:
SOS (Volání)
http://alig.cz/m?m=70,20190403,143900,3 ... 1,24606,14

STATUS (Zpětné volání)
http://alig.cz/m?m=71,20190403,144500,3 ... 1,24606,14

GPS (Příloha SOS volání)
http://alig.cz/m?m=72,20190403,143900,3 ... 6.606687,3

Příklad převzat:
MobilMania.cz(zive.cz)
„Aligator SOS Locator vám ukáže babičku na mapě i bez internetového tarifu“


Offline - Junior Profil 
18. 5. 2021 19:59 Odeslat příspěvek
Na příkladu v předešlém článku je zajímavé,
že poloha podle GSM (SOS Volání a Zpětné volání)
je téměř shodná s polohou podle GPS (Příloha SOS Volání) takto:
GSM 49.1963271 16.6070056
GPS 49.196265 16.606687


Offline - Junior Profil 
19. 5. 2021 14:09 Odeslat příspěvek
Poměrně slušný výklad zaměřování v sítích GSM je zde:
https://www.idnes.cz/mobil/tech-trendy/ ... 2_mob_tech


Offline - Junior Profil 
23. 5. 2021 10:00 Odeslat příspěvek
Něco k aktuálním mobilním systémům pro přivolání (různých druhů) pomoci:
http://www.medicalit.eu/cs
P.S.
Všechny tam uvedené aplikace jsou pro dotykové mobily (s OS).
"Záchranka" slibuje aplikaci pro tlačítkové telefony (bez OS).


Offline - Junior Profil 
23. 5. 2021 19:00 Odeslat příspěvek
Mapa pokrytí mobilním signálem (O2, T-Mobile, Vodafone)
http://digi.ctu.cz/pokryti/pokryti/pokryti/pokryti

P.S.
Průhlednost vrstvy ukazující pokrytí je pod mapou vpravo dole.
Název „Úroveň překrytí“ se objeví až při nastavování (posuvníkem).


Offline - Junior Profil 
24. 5. 2021 08:25 Odeslat příspěvek
Něco k orientaci v mobilní technologii (zkratkách):
http://www.alza.cz/co-je-lte
P.S.
Článek není nejnovější,
avšak stávající proces (progres) vystihuje.
P.P.S.
V popisu k A900 uvedeném na firemním portálu jsou uvedené kmitočty:
850/900/1800/1900 (porovnat s informacemi v tomto a předešlém článku).


Offline - Junior Profil 
24. 5. 2021 17:49 Odeslat příspěvek
A900 má vestavěný satelitní přijímač, jehož Status (nastavení) lze číst takto:
Zadat *#66*# a v nabídce zvolit Mini GPS.
V prvém stavovém řádku je datum určující predispozici almanachu.
Je-li tam například 2080.1.6 (skutečně nalezený stav) pak to nemůže fungovat.


Offline - Junior Profil 
25. 5. 2021 19:56 Odeslat příspěvek
Stavový list Mini GPS (A900)

Poznámka k obsahu:
Datum (WGS-84) /použitý geocentrický souřadný systém/
Date (Rok.Měsíc.Den),
Data (Time, Lat/Lon, Alt, Speed, Fixed, Direction. Dilution of Precision)
PDOP (rozptyl přesnosti určení polohy v prostoru)
HDOP (horizontální složka rozptylu přesnosti určení polohy v prostoru)
VDOP (vertikální složka rozptylu přesnosti určení polohy v prostoru)

P.S.
Reálné hodnoty přesnosti při dnešním stavu družicové navigace
https://the5krunner.com/2018/07/18/gps- ... tmosphere/


Offline - Junior Profil 
27. 5. 2021 16:30 Odeslat příspěvek
A900 s vadou přijímače GPS byl servisem vyměněn.
SW nového A900 byl výrobcem modifikován.
Nabídka nemá GPS Zap/Vyp.
GPS je trvale zapnut.

P.S.
SOS tlačítko aktivuje nejprve GSM SMS a následně GPS SMS.
GPS SMS je odeslána s různě dlouhým zpožděním.
Jsou případy, kdy se GPS SMS nevytvoří.
P.P.S.
Proužek kolem objektivu a tlačítka SOS je kovová součást antény.
Do elektroniky se zapojuje pružným (pozlaceným) kontaktem.
Vnitřní část proužku je vodivá vnější má nevodivý povrch.
P.P.P.S
K použití tlačítka SOS není nutno odemykat klávesnici,
stačí tlačítko přidržet 3", totéž pro vypnutí.


Offline - Junior Profil 
30. 5. 2021 19:14 Odeslat příspěvek
Zkouška GPS A900 v mírně zvlněném polním terénu.
Poloha určena s odchylkou 5 m.
Nadmořská výška s kolísáním ± 2 až 3 m.

Rodinné použití A900:

Dostatečný kredit a dobitá baterie!
Nastavení SOS režimu podle návodu (Siréna Vyp.)
„SOS Volání Zap.“ !

A900 zapnuto, klávesnice může být zamčena.

SOS tlačítko nutno přidržet asi 3 sec., pak pustit (nezmatkovat proces má určitá zpoždění).

Nejprve je voláno prvé do seznamu SOS zadané telefonní číslo.

Není-li hovor přijat, opakuje se volání 3x, pak se odešle SMS s polohou GSM
a následně SMS s polohou GPS (může to trvat minutu).

Je-li hovor přijat, SMS se neodesílají.
Lze však poslat žádost na polohu v SMS jak je uvedeno v návodu (bez spolupráce SOS volajícího).
Přijde SMS STATUS a SMS GPS není-li signál pak SMS GSM.
Takže se lze domluvit nebo ne ale polohu lze získat vždy.
Nezmatkovat!

Některé úkony systému SOS Locator mohou trvat desítky vteřin.
Vlastní systém SOS Locator má dostatečnou kapacitu!
Proč to dělat takto?
Vyzvánění telefonu je výraznější než návěstí SMS!!!


Offline - Kolemjdoucí Profil 
6. 8. 2021 11:40 Odeslat příspěvek
Dobrý den,

doufám, že píšu na správné místo. Rád bych se zeptal, jestli na telefonu Aligator A900 GPS Senior existuje způsob, jak SMS přesunout na paměťovou kartu. Babičce při doručení 5. SMS dojde upozornění, že není dostatečná paměť pro přijetí zprávy. Je to nejspíš i tím, že jí narostl počet odeslaných zpráv (dříve měla ve složce doručené i 20 zpráv, v odeslaných nyní 66), doporučil jsem jí jejich promazání. Přesto by bylo nejvhodnější, aby se doručené zprávy ukládaly na vloženou paměťovou kartu. V rozhraní samotného mobilního telefonu jsem tuto možnost nikde nenalezl, stejně tak po připojení mobilu k PC lze zobrazit pouze kartu a ne vnitřní úložiště. Na internetu jsem se kloudné rady nedopátral, budu tedy rád za jakékoliv nasměrování.

Předem děkuji za reakci a přeji pohodové dny.

Srdečně,
Čevela Jiří
Nahoru

Odeslat nové téma  Odeslat odpověď

Stránka 1 z 1 [ Příspěvků: 14 ]
Předchozí téma | Následující téma
Verze pro tisk


Hledat
Přeskočit na
 

Hledat

Zobrazit v normálním vzhledu
Podmínky pro užívání služby informační společnosti | Informace o zpracování osobních údajů | Cookies