MobilMania.cz

Přihlásit se


Předchozí stránka 

Turistická gps TEASI One2.1

Offline - Junior Profil 
16. 12. 2020 11:29 Odeslat příspěvek
K obnově souborů BIN (0, 1, 2, 3) je potřebné mít
pravidelný příjem signálu 4 družic umožňující určit:
Identifikaci družic (38).
Týden platnosti údajů polohy družic (1024).
Základní soubory poloh družic „almanach“ (≈1 km).
Soubory proměn poloh družic „efemeridy“ (≈1 m).
Poslední příspěvek


Offline - Junior Profil 
16. 12. 2020 16:13 Odeslat příspěvek
Příjem signálu družic souhvězdí GPS indikovaný na "TEASI One2" (Menu, Nastavení, Stav GPS) je proměnlivý.
Někdy je příjem indikován od více jak 4 družic, avšak počet souborů BIN je vždy 4 (0, 1, 2, 3).
Identifikace signálu družic (PRN) je zobrazována sloupcovým a polohovým indikátorem.
Poloha místa příjmu (La/Lo) je v horním řádku displeje "TEASI One2".
Při odlehlém zapnutí "TEASI One2" se zpočátku ukazuje poloha kde byl přístroj vypnut.
Do souborů BIN "Basic Information for Navigation" se vepíší údaje od "zdravých" (Satelite Health) družic.
Podrobnosti viz:
https://www.e-education.psu.edu/geog862/node/1739


Offline - Junior Profil 
18. 12. 2020 18:54 Odeslat příspěvek
Soubory gpspara0.bin, gpspara1.bin, gpspara2.bin, gpspara3.bin
jsou vedené v adresáři TFAT navigačního zařízení, kde slouží jako
úložiště údajů BIN pro nastavení k příjmu aktuálního signálu od družic GPS.

Při restartování „TEASI One2“ se soubory „bin“ uvedou do stavu,
jaký byl po prvním zapnutí a zachycení signálu včetně času (D/M/R/H).

Obnova obsahu souborů „bin“ po restartu probíhá po stabilním zachycení
signálu družic postupně až do počtu 4.

Byl-li restart proveden v místě posledního použití zařízení, trvá obnova
obsahu jen krátce, protože v paměti zařízení se drží souřadnice místa.

Bylo-li místo posledního použití zařízení jiné (vzdálené) probíhá obnova
obsahu déle, stejně tak bylo-li to „dávno“. Daleko a dávno = dloúúúho.


Offline - Junior Profil 
19. 12. 2020 16:55 Odeslat příspěvek
TFAT je prostředí a způsob organizace k přijetí a uchování dat, kterým se dosahuje bezpečné ukládání (zápis/přepis) pro případ rušivých zásahů a výpadku napájení nebo rozpojení.

Jméno souboru : gpspara0.bin
Velikost souboru : 71700 byte
Typ souboru : application/octet-stream
MD5: 8fb3f2eb254fa4e9990069e543750d08
SHA1: 11ed87470625eb568afd8e88ca0be34e8ff1cd8b

MD5/SHA1 jsou kódy chránící obsah souborů (KRYPTO).

Přerušíme-li příjem signálu družic při načítání zastíněním nebo vypnutím zařízení,
uloží se jen to co je celistvé. Při dalším příjmu se pokračuje.


Offline - Junior Profil 
3. 1. 2021 20:01 Odeslat příspěvek
Připojením "TEASI One2" k PC se aktivují soubory gpspara0 a 1, soubory gpspara2 a 3 se aktivují signálem družic.
(Zkontrolovat to lze podle údaje času aktivace v jejich řádcích).
Jsou-li aktivované soubory gpspara0 a 1 z PC, trvá příjem k aktivaci souborů gpspara2 a 3 podstatně kratší dobu.
(Zkontrolovat to lze podle indikátoru "Stav GPS").
Aktivace všech souborů gpspara0, 1, 2, 3 příjmem signálu družic bez připojení k PC je v pořadí jejich čísel.


Offline - Junior Profil 
25. 1. 2021 12:38 Odeslat příspěvek
Na displeji TEASI je oznámení: „Mapy nebyly instalovány správně … Opakujte … “.

Postup korektního stažení/opravy navigační „OffLine“ mapy v TEASI a PC s Win10:

Zapnout PC, nastavit napájení ze sítě do „Neodpojovat“ a zkontrolovat přístup k internetu.
Zapnout TEASI a zkontrolovat nastavení jazyka a jednotek (Čeština/Metrické).
Připojit TEASI USB kabelem k běžícímu PC (Používat originální kabel).
Na displeji TEASI kliknout na „Připojit k PC“.
Spustit TAHUNA Tool v PC a zkontrolovat přihlášení (Sign), nastavení jazyka a jednotek (Čes/Met).
Otevřít záložku „Mapy“ v horním řádku TAHUNA Tool.

Smazat chybnou mapu v TEASI ikonou „Popelnice“ na záložce „Mapy“ TAHUNA Tool.
Vyžádat odpojení TEASI ovladačem na PC.
Odpojit kabel USB TEASI od PC.
Zkontrolovat smazání mapy v TEASI (Hlavní nabídka - Mapa a také Nastavení - Mapy - Vyčistění).
Smazat stejnou mapu v PC ikonou „Popelnice“ na kartě „Mapy“ TAHUNA Tool.
Vypnout PC (Restart NE!!!).

Vypnout TEASI tlačítkem ON/OFF.
Připojit TEASI k externímu zdroji napájení (napájet z baterie nebo z PC NE!!!).
Stisknout tlačítko ON/OFF na TEASI po dobu 20+ vteřin pro Reset (počítat 1121 až 1150).
Uvolnit tlačítko a počkat ještě asi 10 až 15 vteřin.
Zapnout TEASI stiskem tlačítka ON/OFF na dobu 2 vteřin pro Restart.

Zapnout PC.
Připojit TEASI USB kabelem k běžícímu PC.
Kliknout na ovladač „Připojit k PC“ v displeji TEASI.
Průzkumníkem PC naleznout a vymazat v TEASI soubory s dlouhým podtržítkem (rstuv_____. xyz).
TEASI se v průzkumníku jeví jako vnější disk (F/G a tp).
Soubory k vymazání jsou v adresářích „TEASI→BikeNav →Map→Country“.
Obsah adresáře „Country“ by měl být celý vymazán s mapou.

Vyžádat odpojení TEASI ovladačem na PC.
Odpojit kabel USB od PC.
Vypnout TEASI a PC.
Nespěchat!!!
Zapnout TEASI a PC.
Připojit TEASI k PC kabelem USB.
Na displeji TEASI kliknout na „Připojit k PC“.
Na displeji TEASI bude zobrazen požadavek „Aktualizovat … „.
Spustit TAHUNA Tool.
Vyčkat do nastavení základu „OffLine“ mapy TAHUNA Tool.
Zmenšit měřítko mapy (-) tak aby bylo možno určit polohu podle názvů obcí (ČR).
Otevřít záložku „Mapy“ v horním řádku TAHUNA Tool.
Kliknout na ikonu potřebné generální mapy (Evropa) a označit dílčí navigační mapu (ČR).
*Spustit stahování do PC a TEASI (zelená šipka dole).
Kontrolovat stahování podle zelené linie ikonky stahované mapy.
Po dosažení cca 40% obsahu mapy v PC se mapa začne přelévat do TEASI.
Proces končí zeleným podbarvením ikony mapy v PC a ikony mapy v TEASI.
Nespěchat!!!
Vyžádat odpojení TEASI od PC.
Odpojit kabel USB od PC.
Poznámka:
*Stahování lze spustit také kliknutím do základu „OffLine“ mapy v PC (ČR a tp).
Základ mapy zmenšit (-) tak aby byl vidět nějaký identifikační název uvnitř mapy.
V základu „OffLine“mapy bude velký posuvný indikátor s procentním údajem.
S ukončením stahování se objeví plná „OffLine“ mapa a zelené ikonky v záložce „Mapy“.

Aktivovat soubory „gpspara0,1,2,3.bin“ v TEASI.
TEASI zapnout a vystavit signálu GPS do zmizení červeného „X“ na displeji vlevo nahoře.
Bez obnovení signálem GPS se nebudou aktivovat soubory BIN 1, 2 v TEASI připojením k PC.
Čas prvého zapnutí k použití bude bez předběžné aktivace souborů BIN dlouhý.


Offline - Junior Profil 
22. 2. 2021 18:19 Odeslat příspěvek
K přípravě na novou turistickou sezónu je možné použít také tento zdroj informací:
http://ceskakanadavypravuje.cz/snimky/


Offline - Junior Profil 
26. 10. 2021 16:08 Odeslat příspěvek
TAHUNA končí
Poslední aktualizace (definitivní mapa) je nabízena do 31. Prosince 2021.
K tomuto dni bude posílena kapacita serverů, nicméně je třeba mít trpělivost.
Používá se TAHUNA Tool jako to bylo obvyklé.
1. Ledna 2022 bude nástroj TAHUNA Tool odpojen.

Originální text šířený po e-mail:
You can still use all the maps on your device. We will supply a final map update for you to download, and you'll be able to download until 31 December 2021 and store it on your device.
Simply connect your navigation device to your PC using a USB cable and start up the TAHUNA tool. The map update will be automatically displayed for download. As this is your last chance to get a map update, please download all the maps from the countries that you may need in future.
Please note: You do not need to download the update right now ‒ it will be available until 31 December 2021. We have boosted our server capacity as much as possible, but we’d be grateful if you could avoid busy times (such as evenings and weekends). Please switch to quieter times where possible (early morning, during the week) and be patient if you’re in any doubt.


Offline - Junior Profil 
30. 10. 2021 20:06 Odeslat příspěvek
Nabízena je aktualizace mapy Evropa v5.1.3.0 "DE CRUX".
Připojení může být prozatím nestabilní (přetížení serveru).


Offline - Junior Profil 
1. 11. 2021 11:15 Odeslat příspěvek
Mapa Evropa v5.1.3.0 odpovídá stavu Google Satelite.
Souběžně jsou aktualizovány všechny mapy v "TAHUNA Tool".
P.S.
Objeví-li se po spuštění nástroje TAHUNA Tool nestabilita a nakonec hlášení se zelenou "Beruškou" (Bugg), je třeba odsouhlasit proces (Submit) a vyčkat na dokončení výměny informací mezi PC a Servery.
TAHUNA Tool se zavře.
Pro další postup je nutno zapnout TEASI One2, spojit USB kabelem s PC, odsouhlasit připojení k PC na TEASI One2 a spustit TAHUNA Tool v PC.
Nabídne se aktualizace, kterou odsouhlasit a vyčkat na její dokončení.
Vše dohromady trvá s běžným internetovým připojením cca 20 minut.
Nahoru

Odeslat nové téma  Odeslat odpověď
Přejít na stránku Předchozí stránka  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
Stránka 11 z 11 [ Příspěvků: 160 ]
Předchozí téma | Následující téma
Verze pro tisk


Hledat
Přeskočit na
 

Hledat

Zobrazit v normálním vzhledu
Podmínky pro užívání služby informační společnosti | Informace o zpracování osobních údajů | Cookies